Logo

JAK WSPIERAĆ DZIECKO DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Date

Friday, June 3, 2022

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Webinarium skierowane jest do rodziców, których dzieci są narażone na przemoc rówieśniczą. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji rodziców w identyfikowaniu objawów przemocy rówieśniczej, hate speechu, dyskryminacji, a także umiejętności reagowania na nie w skuteczny sposób - chroniąc dziecko i budując w nim poczucie własnej wartości.

Opis programu:
1) Czym jest przemoc rówieśnicza? Rodzaje przemocy: fizyczna, społeczna, werbalna i cyberprzemoc
2) Jakie są skutki doświadczania przemocy rówieśniczej ( fizjologiczne, poznawcze, emocjonalne i interpersonalne)?
3) Jak wesprzeć dziecko doświadczające przemocy? 5 kroków do radzenia sobie z przejawami przemocy rówieśniczej.

Webinarium poprowadzi Marta Piegat-Kaczmarczyk- doświadczona psycholożka międzykulturowa, pracująca na co dzień terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi dyskryminacji, przede wszystkim ze względu na pochodzenie.

Język webinarium: polski.

WEBINARIUM W RAMACH PROJEKTU „CAŁY ŚWIAT W NASZEJ KLASIE – WZMACNIANIE KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH DZIECI - EDYCJA 2021/2022”