Logo

Jak zapobiegać przemocy rówieśniczej w klasie i szkole

Date

Wednesday, August 24, 2022

Time

05:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE ZAPRASZA NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM WEBINARIUM


Webinar nt. zapobieganiu przemocy rówieśniczej poprowadzi Anna Huminiak.
  • Trenerka i koordynatorka projektów edukacyjnych
  • Trenerka wolontariuszy programów Wolontariat Europejski EVS, Polska Pomoc, JEV
  • Współautorka i trenerka programów „Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” (szkolenia dla kadry przedszkoli), „Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska” oraz „Wrocław – Mikrokosmos” – programu budowania wrażliwości kulturowej wśród młodzieży szkolnej
  • Trenerka w projektach dialogu polsko-niemieckiego, polsko-izraelskiego, polsko-białoruskiego oraz szkoleniach międzykulturowych i międzyreligijnych dla osób pracujących z młodzieżą
  • Absolwentka Historii Sztuki UWr, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz studiów podyplomowych Pedagogiki Teatru IKP UW i IT.


Presenter

Ewa Pawlic-Rafałowska

Ewa Pawlic-Rafałowska – nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym
Centrum doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, absolwentka filologii polskiej oraz
studiów podyplomowych na Wydziale Polonistyki - Instytut Polonistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego – Dydaktyka języka polskiego jako obcego. Prowadzi
zajęcia na Studiach Podyplomowych Glottodydaktyka w Instytucie Badań Literackich
PAN.
Uczestniczyła w realizacji wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych.
Współorganizatorka międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji uczniów
z doświadczeniem migracji.
Koordynator zespołu autorów (i współautor) publikacji Ku wielokulturowej szkole
w Polsce –Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego
dla I, II i III etapu edukacyjnego. Redaktor merytoryczny i współautor publikacji: Inny
w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi
oraz Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach
Warszawa – Berlin. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli,
Autorka szeregu publikacji książkowych i materiałów dydaktycznych.