Logo

Jak wspierać dziecko doświadczające przemocy rówieśniczej?

Date

Friday, June 3, 2022

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Marta Piegat Kaczmarczyk

psycholożka międzykulturowa, trenerka, terapeutka TSR, członkini zarządu PFM. Od 2000 roku pracuje z rodzinami z różnych stron świata. Prowadzi międzykulturowe grupy wsparcia dla mam, warsztaty dla rodziców, pracuje z dziećmi po trudnych doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji. Szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, położne i inne grupy zawodowe. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów np. praca z dziecięcą traumą, depresją i lękami, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń autoregulacji u dzieci, pierwszy i drugi stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie Kid’s Skills i inne. Jest współautorką licznych publikacji z zakresu edukacji i integracji międzykulturowej np. „Inny w polskiej szkole”, „Cały świat w naszej klasie”, „Kobiety świata- wielokulturowość w opiece okołoporodowej”, „Jesteśmy rodzicami w Polsce” i innych.

Agenda

Webinarium skierowane jest do rodziców, których dzieci są narażone na przemoc rówieśniczą. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji rodziców w identyfikowaniu objawów przemocy rówieśniczej, hate speechu, dyskryminacji, a także umiejętności reagowania na nie w skuteczny sposób - chroniąc dziecko i budując w nim poczucie własnej wartości. 

Webinarium poprowadzi Marta Piegat-Kaczmarczyk - doświadczona psycholożka międzykulturowa, pracująca na co dzień terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi dyskryminacji, przede wszystkim ze względu na pochodzenie. 

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.

Zakres merytoryczny webinarium:

1) Czym jest przemoc rówieśnicza? Rodzaje przemocy: fizyczna, społeczna, werbalna i cyberprzemoc

2) Jakie są skutki doświadczania przemocy rówieśniczej (fizjologiczne, poznawcze, emocjonalne i interpersonalne)?

3) Jak wesprzeć dziecko doświadczające przemocy? 5 kroków do radzenia sobie z przejawami przemocy rówieśniczej.

///

Webinarium odbywa się w ramach projektu "Cały świat w naszej klasie" współfinansowanego przez m.st. Warszawa oraz w ramach projektu "Kryzysowa szkoła międzykulturowa" finansowanego w ramach Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020" utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.